ZAPISY NA  ROK ZAJĘCIOWY 2018 / 2019 -  zgłoszenia prosimy kierować  bezpośrednio do organizatora tel. 509-24-33-77/ e-mail olimpijskie.dzieckotg@gmail.com, facebook Olimpijskie Dzieciaki Śląsk lub   do wychowawców  u których znajdują się listy zapisów, 

* Prosimy o kontrolowanie  naszych stron    (Olimpijskie Dzieciaki Śląsk)  gdzie zamieszczane są aktualności oraz ogłoszenia dotyczące  zmian i terminów zajęć.

* PROSIMY  O  UREGULOWANIE  ZALEGŁYCH  OPŁAT  ZA  ZAJĘCIA  W ROKU SZKOLNYM  2017 - 2018,                                                                                                   (rachunki są do odebrania w szafkach szatni lub u wychowawczyń grup)

DOTYCZY  PŁATNOŚCI  ZA  ZAJĘCIA 

*  NUMER KONTA DO WPŁAT ZA ZAJĘCIA :  ING BANK ŚLĄSKI  62 1050 1621 1000 0091 4164 1952


* opłata za zajęcia  10,00 zł. za jedno dziecko /   9,00 zł. za drugie z rodzeństwa /    za kolejne z rodzeństwa czyli    3,4,5,... dziecko  tylko   5,00 zł.
           

*UMOWA do pobrania na stronie lub w przedszkolu 

3 § pkt.3  umowy ‘’ … opłatę  za  zajęcia  należy  uiścić  do 14 dni od wystawienia rachunku  na konto ..."

3 §  pkt.5   umowy '' … Jeśli uczestnik nie był obecny na zajęciach nie może żądać zwrotu opłaty. Dopuszcza się taką możliwość w przypadku zgłoszenia choroby dziecka związanej  także z nieobecnością w tym dniu w przedszkolu .’’

JEŚLI  dziecko w dniu zajęć było w przedszkolu ale nie przyszło na zajęcia – OPŁATA   ZOSTANIE   NALICZONA 

 JEŚLI 

 jednak    dziecko  rozchorowało się w  dniu  zajęć  ,co zostało zgłoszone do trenera lub organizatora  zajęć  osobiście, telefonicznie, sms-em lub na facebooku w wiadomości  w dniu zajęć  lub  w dniu następnym  jako uzasadnienie zwolnienia dziecka z zajęć , lub jeśli wychowawca poinformuje , że dziecko zostało zabrane w ciągu dnia z przedszkola powodów zdrowotnych OPŁATA   NIE   BĘDZIE   NALICZONA 

=========================================================================================

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest F.U.H. KAROLA Karolina Stefańska ul.Dolna 40, 42-624 Ożarowice-Niezdara  email olimpijskie.dzieckotg@gmail.com
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 a i b RODO w celu realizacji korespondencji emailowej. Pana/Pani osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, podwykonawcom usług, organom administracji publicznej, organom egzekucyjnym, organom postępowania przygotowawczego. Nie przekazujemy Pani/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją (podstawa art. 6 ust. 1 pkt. a i bo RODO).

Pani/Panu przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • prawo do usunięcia danych.
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ewentualne sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji emailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty. Nie przekazujemy danych do państwa trzeciego.

F.U.H. KAROLA KAROLINA  STEFAŃSKA

ul. DOLNA 40

42-624  OŻAROWICE-NIEZDARA

Tel.509243377

Email  olimpijskie.dziecko@gmail.com